Handla bitcoin med prisbevakning

Vill du handla bitcoin för ett pris som är lägre än aktuellt marknadspris? Två vägar är att antingen använda prisbevakning eller lägga limit order.

Eftersom bitcoinpriset är så volatilt finns en fördel att ha ”is i magen” och vänta in dippar. Det är visserligen lättare i teorin än i praktiken men med olika verktyg underlättas denna handel.

Prisbevakning

Med prisbevakning ges notiser när bitcoinpriset når en specifik nivå.

  • Mail

Önskas ett mail när priset når en specifik nivå kan gratistjänster för prisbevakning för bitcoin användas. I ett formulär anges vilken varningsnivå som önskas. Det kan exempelvis vara att varning skickas ut, via mail, om priset går upp, eller ner, till 15000 USD. Det är alltså möjligt att ha prisbevakning både utifrån att kursen ökar eller faller.  Mailet anger att priset är nått och det är nu dags att avgöra handel ska genomföras eller inte.

  • Pushnotis

Det andra alternativet är att få pushnotiser i mobilen. Detta kan nås via appar som följer bitcoinpriset och priset på andra kryptovalutor. I appen går det att se dygnsutveckling för flera hundra kryptovalutor samt stjärnmärka de som önskas följas lite extra. Detta via ”favoritlista”.

Det går även att ange prisbevakning på valutorna. När priset når den angivna nivån kommer en pushnotis att skickas ut. Därefter kvarstår beslutet om köp/försäljning ska ske eller inte.

Limit Order

En limit order innebär att en order läggs på ett lägre köppris, eller högre säljpris, än vad marknaden har för tillfället. När ordern läggs går det exempelvis att ange att ordern ska vara aktiv i 24 timmar och därefter förfalla. Det finns även en rad andra inställningar som kan göras för att ordern ska exakt ska matcha vissa önskemål.

Fördelen med att lägga limit order är att ordern automatiskt går igenom när kursen når en specifik nivå. På det sättet går det att ”fiska” vi tillfälliga dippar. Används istället prisbevakning via sms/mail måste man själv logga in och lägga en order – vilket kan göra att det blir för sent.

Nackdelen är att förutsättningarna kan ändras. En liten dipp kan alltid förekomma men om det hänt något stort på kryptomarknaden, som ligger bakom prisraset, kan det vara ett olämpligt tillfälle att köpa. Detta åtminstone kortsiktigt.

  • Via kryptobörs

Limit order kan användas på de flesta större kryptobörser. I Sverige finns exempelvis Trijo som erbjuder denna orderläggning.

  • Via certifikat

Det är även möjligt att handla certifikat med limit order. Detta på samma sätt som de flesta börshandlade värdepapper.

Certifikat – För eller nackdel?

Det enklaste sättet att få exponering mot bitcoin i Sverige är att köpa certifikat som speglar bitcoinpriset. Det gör att handel kan ske inom ISK eller kapitalförsäkring vilket innebär fördelaktiga skatte- och deklarationsregler.

En nackdel är däremot att både Avanza och Nordnet tar 19 kronor per handelstillfälle. För den som vill handla för ett par hundra kronor per post blir detta alltså en mycket hög procentuell kostnad. Dessutom har de flesta certifikat en förvaltningsavgift på ett par procent.

Det är visserligen billigare att handla med vanlig krypto men skattereglerna är krångligare, skatten är högre och både uttagsavgift och växlingsavgift kan tillkomma.

This entry was posted in Krypto. Bookmark the permalink.

Comments are closed.