WHO:s handlingsplan

Hjärt-kärlsjukdom är en non communicable disease (NCD), vilket innebär att det är en icke smittsam sjukdom. Över hela världen dör cirka 18 miljoner människor varje år av hjärt-kärlsjukdom. Som jämförelse dör hälften så många människor av cancer. Detta är också en NCD sjukdom, andra NCD sjukdomar är diabetes och kroniska lungsjukdomar.

80% av alla dödsfall i NCD sjukdomar skedde i låg- och medelinkomstländer. Häften av de avlidna var under 70 år, i höginkomstländerna var det enbart cirka 25%. WHO har kampen mot NCD sjukdomar högt på sin agenda. Man har bland annat som mål att minska antalet avlidna i NCD med 25%.

Hur ska man då lyckas med detta?

Handlingsplanen innefattar att man ska rikta sig mot riskfaktorerna. Såsom tobaksrökning, osunda kostvanor, överkonsumtion av alkohol och fysisk aktivitet. I Sverige är det Folkhälsoinstitutet (FHI) som är ansvariga för arbetet med NCD mot WHO. Det finns även ett svenskt nätverk från 2011 som arbetar med NCD frågor där bland annat hjärt-lungfonden är med. Hjärt-lungfonden arbetar för övrigt med en kampanj att hjärtsäkra Sverige. Detta görs genom ett samarbete med 20 olika utbildningsföretag inom hjärt-lungräddning, HLR. Numera får deltagare träna med realistiska kopior av hjärtstartare för att bli säkra på hur de ska använda sin egen defibrillator. Detta har gjorts möjligt genom första hjälpen material från HLR-Hjälpen.

This entry was posted in UTBILDNING. Bookmark the permalink.

Comments are closed.