Alla sparräntor är inte ekonomiskt lönsamma

Att spara pengar på räntebärande konto är det säkraste sättet att spara pengar. Man kan inte förlora vad man satt in. Eller?

Det är inte helt rätt tänkt att sparkontot alltid är en fördel. Orsaken är att många sparkkonton som de större bankerna erbjuder har närmare noll procents ränta. Detta samtidigt som inflation är högre än så. Med andra ord förlorar man pengarnas reella värde med för låg ränta. Därför är det mycket viktigt att välja rätt sparkonto dvs det med acceptabel ränta. Läs mer om räntor på sparkonto.nu

Ex exempel

En person sätter in 100.000kr år 2010. Detta skulle då räckt till 10.000 liter mjölk. Han får 1% i ränta.

Efter ett år har han 101.000 kronor och är nöjd med det. Han har ju trots allt fått tusen kronor för besväret att ha dem låsta där ett år. Men samtidigt har priserna ökat i samhället. Det gör de år för år. Det är denna ökning som kallas för inflation. Om inflationen var exakt 1% skulle mannens 101.000 kr fortfarande räcka till exakt 10.000 liter mjölk. Men om inflationen har varit mer än 1% under denna period kommer han ha råd med färre mjölkförpackningar. Hans reella värde har därmed minskat.

Nu kan det visserligen också vara just mjölken som gått upp i pris på grund av någon strejk eller liknande men som alla varor så måste även mejerierna höja priset på grund av inflationen.

Läs mer om inflation här

Så jämför alltid noga innan du väljer sparkonto. Det ger visserligen inte många procent i ränta men man bör ändå välja det som ger mest. Annars är risken att man förlorar pengar på kuppen. Det är inte speciellt lyckat när tanken var att tjäna lite extra på räntan.

En annan väg att gå är att satsa sina pengar i fonder med chansen att de går upp mer än vad räntebärande papprena gör. Men samtidigt kan de lika gärna gå ner. Så den som vill spara säkert får hålla sig till sparkonton. Gör du det så välj rätt – dvs den med högst ränta.

This entry was posted in SPARA PENGAR. Bookmark the permalink.

Comments are closed.