Webbaserade bokföringsprogram anpassade till global lagstiftning

Bokföring, att föra anteckningar över sina affärstransaktioner och redovisa för ekonomiska händelser, är ett måste för alla företagare. Företag är i lag skyldiga att göra detta. Bokföringskostnader är alltså nödvändiga kostnader och är traditionellt en rätt stor utgift, speciellt då arbetet utförs manuellt.

Förenklad bokföring genom bokföringsprogram

Idag finns det flera digitala tjänster, bokföringsprogram, som förenklar redovisningen och sparar in på företags redovisningskostnader. Bokföringsprogram är helt enkelt datorprogram som har som syfte att förenkla redovisning för företag, samt minska risken för felbokföring.

Dessa program är uppbyggda så enkelt som möjligt. Företaget för in data i programmet, som sedan sammanfattar registrerad data. Programmet skapar information i rapporter, så som resultat-, balans- och momsrapporter.

De redovisningsprogram vi har idag har naturligtvis utvecklats med tiden och nu för tiden har e-bokföringsprogram, eller webbaserade bokföringsprogram, blivit allt vanligare. Användare har tillgång till webbaserade bokföringsprogram via internet. Programmen är molntjänster och användare har alltså tillgång till dem från vilken dator som helst, när som helst.

Webbaserade bokföringsprogram gör det enkelt att följa internationella standarder

Förutom att vara kostnads- och tidseffektiva, har e-bokföringsprogram en annan fördel. De förenklar för företag att följa globala bokföringsstandarder. Dessa standarder är oftast frivilliga, men eftersom nationell lagstiftning ofta stiftas i enlighet med dylika internationella standarder, samt att internationella standarder som sådana kan vara väldigt betydelsefulla i olika situationer, är det viktigt för många företag att följa dessa standarder.

Först och främst standardiserar webbaserade bokföringsprogram balans- och resultaträkningen. Med andra ord innebär detta att bokföringen automatiskt är i enlighet med globala bokföringsstandarder. Man behöver inte själv hålla reda på standarderna; detta är automatiserat i tjänsten.

I e-bokföringsprogram kan företag även skapa fakturamallar, som uppfyller internationella och nationella standarder. Detta är otroligt smidigt för företag med internationell verksamhet eller företag med siktet ställt på att växa internationellt.

Webbaserade bokföringstjänster förenklar även för företag genom att hantera mervärdesskatten. Genom programmen rapporterar man direkt till skattemyndigheter, vilket är väldigt smidigt för internationella företag för vilka mervärdesskattereglerna skiljer sig åt beroende på från vilket land handelspartnern är.

Webbaserade bokföringsprogram innebär således ett mycket smidigare system än manuell bokföring eller datorbaserade bokföringsprogram. Företag behöver inte längre själva hålla koll på internationella standarder – det webbaserade bokföringsprogrammet gör det istället. Detta innebär inbesparningar i administrationskostnader och även för juridiska tjänster. För företag med internationell verksamhet eller med syfte att expandera internationellt är webbaserade bokföringstjänster ett väldigt smidigt hjälpmedel.

This entry was posted in STARTA EGET. Bookmark the permalink.

Comments are closed.