Livsviktiga förkortningar

Vi omges av olika förkortningar i vår vardag. En del förkortningar har blivit så vanliga att vi säger dem utan att tänka på vad de egentligen står för. Ta tex DVD, CD, AIDS eller ABB. Du vet exakt vad det är men vet du vad förkortningen står för? Det samma gäller inom hjärt- och  lungräddning.

Den första delen i första hjälpen består av L-ABC. L står för läge och betyder att man i första hand måste ta bort den skadade från livsfarligt läge. A står för andning vilket är den nästa sak man bör kontrollera och starta om den inte fungerar. B är blödning. Även stora blodförluster kan vara livshotande.  C står för chock. Chocken i sig är inte livshotande vilket gör att det är det sista på denna lista. Däremot kan en person som är i chock göra mycket ologiska saker vilket i sin tur kan bli livshotande både för den personen och för omgivningen.

Nästa del i livräddning är HLR. Detta står för hjärt- och lungräddning. Den person som är först på platsen kan utöva detta ( om kunskap finns) för att få igång både hjärta och lungor. Det handlar inte om något avancerat men trots allt måste man kunna för att det ska önskad effekt. Ett företag som erbjuder HLR nås på HLR-kurs.nu.

Sista delen i de livräddande insatserna förkortas med ett D.  Tillsammans med HLR blir det D-HLR och i detta fall står D för defibrillator En defibrillator är en apparat som ger personen som har ett hjärtstopp elektriska stötar. Länge var det endast sjukvårdspersonal som genomförde detta och apparaterna var utvecklade för att möta deras behov. Men på senare år har hjärtstartare även börjat finnas på offentliga miljöer och företag vilket även resulterat i att de utvecklats så att vem som helst ska kunna använda dem när behovet är framme.

 

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.