Räntefria lån

Tidigare kunde man ibland se annonser där man erbjöds gratis sms lån, en term som inte längre är tillåten då den är missvisande, såväl sakligt som språkligt. Gratis innebär att det inte föreligger något krav på motprestation gentemot låntagaren och givetvis finns det inga långivare som kan bedriva verksamhet på det viset. Dock är det så att man kan bli erbjuden räntefria sms lån, något som vid första anblick kan framstå som lika osannolikt som att det skulle existera gratis lån. Dock är det så att det är möjligt att som kund få räntefria lån och givetvis innebär detta många potentiella fördelar för låntagaren, under förutsättning att man vet vad som gäller och hur man själv hanterar dessa fördelar.

Varför räntefria lån?

Det kan låta som en osannolikhet eller kanske till och med en osanning att det skulle finnas räntefria lån men det är faktiskt inte så konstigt som man skulle kunna tro. Den ökande mängden aktörer på lånemarknaden samt den tekniska utvecklingens många framsteg har gjort att man som kreditgivare helt enkelt måste se till att göra sin verksamhet attraktiv i de potentiella kundernas ögon. Att under en period eller för just nya kunder erbjuda räntefria sms lån är alltså egentligen inte konstigare än att en klädaffär sänker priserna under en period, även om det initialt innebär en tillfällig förlust.

Man ska dock vara medveten om att man inte på något vis slipper avbetalningarna, bara några av de kostnader som man vanligtvis får stå för som låntagare. Besök Smslån.nu för att se samtliga räntefria sms lån och deras kostnader.

Fördelar för låntagaren

Dessa erbjudanden om räntefria lån innebär givetvis stora fördelar för låntagaren. Att ta ett lån där man slipper betala räntor och andra avgifter är naturligtvis billigare och man kan snabbare vara av med kostnaderna, till skillnad från i vissa fall där en mycket stor del av den månatliga kostnaden består av just räntor och avgifter. Man kan på detta vis utnyttja dessa erbjudanden för nya kunder och så att säga specialisera sig på de kreditgivare som erbjuder detta.

Det bokstavligen lönar sig att hålla ögonen öppna efter rätt tillfälle och rätt långivare, detta har sedan länge varit ett välkänt sätt att skaffa sig fördelar i andra branscher och nu gäller alltså samma sak på lånemarknaden. Konkret innebär det att man helt enkelt kan låna mer pengar till lägre kostnader än vad man annars haft.

För den med sinne för överblick och timing kan dessa nya förutsättningar alltså innebära stora fördelar.

Viktigt att tänka på

Att nappa på ett fördelaktigt erbjudande innebär att ens ekonomi får ett snabbt och positivt tillskott. Tanken är givetvis att man som kund ska få en positiv bild av kreditgivaren och i fortsättningen hålla sig till denne när man behöver eller vill ha nya lån. Här är det viktigt att man är medveten om att de fördelaktiga erbjudanden man som ny kund för bara är tillfälliga och att, när man nästa gång man tar ett lån av samme kreditgivare snabbt kan finna sig med de vanliga kostnaderna som man förknippar med lån, såsom räntor och avgifter.

Som med alla lån så gäller de vanliga tipsen; att vara medveten om vad ens ekonomi håller för och vad lånens faktiska kostnad innebär för densamma. Den som är noggrann och taktisk kan skaffa sig stora fördelar på lånemarknaden när det gäller räntefria sms lån men det kräver inte mindre koll än tidigare, tvärtom.

This entry was posted in Låna pengar. Bookmark the permalink.

Comments are closed.