Begränsningar i olycksfallsförsäkringen

När man tecknar en försäkring är det viktigt att sätta sig in i när den kan användas och att man därmed kan få ersättning. Men lika viktigt är det att vara insatt i när den inte kan ge ersättning. Genom att veta detta kan man undvika tillfällen som skulle kunna innebära skador som man inte får en enda krona för från försäkringsbolagen.

Några av de klassiska punkterna i olycksfallsförsäkringen som återkommer hos många försäkringsbolag är.

Skador som var innan försäkringen tecknades

Har man bestående men som försäkringsbolaget anser komma från en skada som man fick innan försäkringen tecknades kan inte någon ersättning fås. Det man alltså bör tänka på är att inte vänta med att teckna en olycksfallsförsäkring utan att göra detta så fort man kan om man av någon orsak är oförsäkrad.

Dödsfall vid vissa tillfällen

Vid dödsfall betalas vanligtvis en engångssumma ut. Men detta sker inte om dödsfallet inträffade i samband med någon extra farlig sport eller fritidsaktivitet. Som exempel kan nämnas att Trygg Hansa har dessa begränsningar för dödsfall som sker vid utövandet av thaiboxning, boxning, K1 och några andra kampsporter. Begränsningen gäller även vid utövandet av fallskärmshoppning, glidflygning och liknande. Dessutom om man utför en tävling med motorfordon.

Är det en idrottstävling som utövas ska föreningen som man är medlem i däremot har en försäkring som kan ge ersättning.

Brottslig handling

Det är alltid omöjligt att få ersättning från sin olycksfallsförsäkring om man får skadan i samband med att man genomför en brottslig handling.

Berusningsmedel

Om man är med om en olycka och detta beror på att man varit berusad av alkohol, medicin eller annat berusningsmedel kan ersättningen minskas eller helt utebli. Detta gäller även om personen är påverkad av narkotika.

Preskriptionstid

Generellt ska man alltid anmäla till sitt försäkringsbolag om olyckor så tätt inpå olyckan som möjligt.  Alla delar av försäkringen har preskriptionstid vilket betyder att om man anmäler en skada efter denna tidsram så kan man inte få någon ersättning. Detta trots att man enligt försäkringsavtalet annars skulle fått pengar.

This entry was posted in SPARA PENGAR. Bookmark the permalink.

Comments are closed.